Ons doel

Voor de meeste leden is de Kameraadschappij op de eerste plaats een plek van gezelligheid waar je nieuwe mensen leert kennen, met kameraden leuke activiteiten onderneemt en je nieuwe vaardigheden aanleert. Maar daarnaast is de Kameraadschappij ook ideologisch onderbouwd. We hebben een wereldvisie, het socialisme, en we zijn als vereniging bezig om op onze eigen wijze bij te dragen aan de opbouw van deze socialistische wereld.

Het doel van de Kameraadschappij wordt als volgt gedefinieerd in onze statuten:

De vereniging stelt zich ten doel het smeden van solidariteit onder de arbeidersklasse, het fysiek en mentaal verheffen van de arbeidersklasse en het verspreiden van het socialistisch gedachtegoed.

…het smeden van solidariteit…

Het smeden van solidariteit onder de arbeidersklasse staat hier voor het smeden van kameraadschap en samenhorigheid. Het gaat hierbij verder dan vriendschap: solidariteit houdt in dat je altijd op elkaar kan bouwen, dat je voor elkaar opkomt en altijd een warm thuis kan vinden bij je kameraden als het tegenzit. Het is deze bijzondere band die ons als klasse sterk maakt, en ons in staat stelt gezamenlijk op te treden voor onze belangen en ons weerbaar maakt tegen de uitbuiting en vervreemding van het kapitalistisch systeem.

…het fysiek en mentaal verheffen…

Het fysiek en mentaal verheffen van de arbeidersklasse staat hier voor het ontwikkelen van je vaardigheden en karakter in een sociaal verband. Een van de (vele!) mooie aspecten van de Kameraadschappij is dat het je leven verrijkt en vervreemding bestrijdt. Je ontwikkelt er nieuwe vaardigheden en ontdekt er nieuwe interesses, van schilderen tot boogschieten en van kickboksen tot zingen. Beweeg mee met De Stroom om fysiek fitter, sterker en gezonder te worden, en ontdek je creativiteit of verdiep je kennis bij de vele lezingen of culturele activiteiten van De Vlam!

…het verspreiden van het socialistisch gedachtegoed…

Het verspreiden van het socialistisch gedachtegoed is dan het laatste aspect van het doel van onze vereniging. De Kameraadschappij is een trotse socialistische vereniging. Dat betekent niet dat je als lid bekend moet zijn met marxistische literatuur. Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, en voor ons lidmaatschap eisen we alleen dat je Ons socialisme accepteert als de ideologische beginselen van de vereniging (en natuurlijk dat je de statuten en ons doel accepteert). Wel dragen wij bij aan de opbouw van een betere en socialistische wereld door ons te richten op onze eigen klasse, de werkende klasse, en deze te versterken en ontwikkelen en zo weerbaar te maken in de strijd voor haar eigen belangen, en daarmee de strijd voor het socialisme!

Dit drievoudige streven vormt samen het doel van de Kameraadschappij. Iedereen die dit doel onderschrijft wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging!