Over ons

De Kameraadschappij is een Nederlandse socialistische vereniging die op een sociale manier bouwt aan een sterkere en solidaire werkende klasse. Elke maand organiseren wij toegankelijke activiteiten waarin sport, natuur en cultuur centraal staan. Dit doen we deels ter ontspanning, maar ook deels om onszelf, elkaar en onze klasse te helpen ontwikkelen en onze levens te verrijken. Deze activiteiten zijn voor iedereen vrij toegankelijk en vrijblijvend! Heb jij leuke ideeën voor activiteiten, of wil jij graag meehelpen? Vul dan het contactformulier in op deze website of word lid, en we laten zo snel mogelijk iets van ons horen!

Op dit moment zijn er twee kameraadschappen actief, kameraadschap ‘De Stroom’ en ‘De Vlam’. Deze kameraadschappen zijn sociale vrijetijdsorganisaties die zich toespitsen op één onderwerp, zoals cultuur of sport. Welke dat zijn, kun je hieronder lezen.