Ons secretariaat

Het secretariaat van de Kameraadschappij is het democratisch gekozen orgaan dat tussen de Landdagen in de vereniging overziet. Het is geen leidinggevend orgaan, maar vooral bedoeld om de leden in hun activiteiten te ondersteunen, administratieve zaken te beheren en om met de buitenwereld te communiceren. Ons secretariaat bestaat sinds de eerste Landdag van januari 2021 uit een viertal leden: een secretaris, een penningmeester en twee algemene secretariaatsleden.

Senna Turksema (27) is onze secretaris. In de winter van 2019 was Senna een van onze oprichtende leden, en sindsdien heeft hij zich hard ingezet om bij te dragen aan de opbouw van de Kameraadschappij. Van de oprichting van lokale regiogroepen tot het begeleiden van verschillende commissies en het meeschrijven aan de documenten die het fundament van onze vereniging vormen, hij was op veel plekken tegelijk te vinden. Als secretaris is Senna verantwoordelijk voor communicatie met de buitenwereld en houdt hij toezicht dat de afspraken van het secretariaat en de Kameraadschappij worden nagekomen.

Bram Jumelet (34) is een van onze algemene secretariaatsleden. Ook Bram staat aan de basis van onze vereniging. Met zijn rijke ervaring in de socialistische en arbeidersbeweging zet Bram zich graag in voor de kracht en het welzijn van onze klasse. Hij organiseerde het eerste Weekend van de Kameraadschappij en biedt ondersteuning aan onze werkgroep kickboksen. Als algemeen secretariaatslid zal hij op diverse plekken in onze vereniging te vinden zijn!

Andele de Vries (32) is een van de nieuwe secretariaatsleden, maar ook al langer lid. Andele is graag buiten en is, met brede interesses in natuur en cultuur, dankbaar een bescheiden steentje te kunnen bijdragen aan de Kameraadschappij! Als secretariaatslid zal hij voornamelijk in de mailboxen te vinden zijn, maar natuurlijk ook daar buiten.

Veronique van Dijk (21) is zowel algemeen secretariaatslid als contactpersoon van het zonnige Zuiden. Vaak te laat maar altijd enthousiast en verantwoordelijk voor veel van de linkse stickers in Eindhoven en omstreken, hoopt Veronique via de Kameraadschappij anderen op een gezellige, laagdrempelige manier te betrekken bij sport, natuur, cultuur en socialisme.

Isan (29) is de penningmeester. Met zijn kennis over het Nederlandse landschap wil hij leden enthousiast maken om erop uit te gaan en te ontdekken wat het land allemaal te bieden heeft. Hij organiseert leuke activiteiten, waaronder interessante en erg gezellige wandelingen. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de financiën van de organisatie. Met hem als penningmeester staan er erg toffe activiteiten op het programma!

Vertrouwenspersoon
Tot slot hebben we een vertrouwenspersoon. Deze persoon valt buiten het secretariaat, maar is wel democratisch gekozen door de Landdag. Als je te maken krijgt met persoonlijke problemen en/of grensoverschrijdend gedrag binnen de Kameraadschappij dan kun je de vertrouwenspersoon benaderen. Deze gaat dan met je in gesprek en zoekt met jou een passende oplossing voor het conflict. Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk en wordt dus niet verder gedeeld als je dat niet wil!

De vertrouwenspersoon op dit moment is Lotte van der Horst (25). Je kunt haar bereiken door te bellen of appen op: 316 348 660 47

Lotte van der Horst