Ons secretariaat

Het secretariaat van de Kameraadschappij is het democratisch gekozen orgaan dat tussen de Landdagen in de vereniging overziet. Het is geen leidinggevend orgaan, maar vooral bedoeld om de leden in hun activiteiten te ondersteunen, administratieve zaken te beheren en om met de buitenwereld te communiceren. Ons secretariaat bestaat sinds de eerste Landdag van januari 2021 uit een viertal leden: een secretaris, een penningmeester en twee algemene secretariaatsleden.

Senna Turksema (27) is onze secretaris. In de winter van 2019 was Senna een van onze oprichtende leden, en sindsdien heeft hij zich hard ingezet om bij te dragen aan de opbouw van de Kameraadschappij. Van de oprichting van lokale regiogroepen tot het begeleiden van verschillende commissies en het meeschrijven aan de documenten die het fundament van onze vereniging vormen, hij was op veel plekken tegelijk te vinden. Als secretaris is Senna verantwoordelijk voor communicatie met de buitenwereld en houdt hij toezicht dat de afspraken van het secretariaat en de Kameraadschappij worden nagekomen.

Nuriye van Lamoen (22) is onze penningmeester. Als enthousiast lid van het eerste uur heeft ze onmisbare bijdrages geleverd aan de opbouw van onze vereniging. Ze heeft meegeschreven aan de originele documenten die het fundament van onze vereniging zijn gaan vormen en ze is thuis in zowel het mentale welzijn als de natuur als onze culturele vorming. Als penningmeester is Nuriye verantwoordelijk voor het overzien van de financiën van de vereniging.

Bram Jumelet (34) is een van onze algemene secretariaatsleden. Ook Bram staat aan de basis van onze vereniging. Met zijn rijke ervaring in de socialistische en arbeidersbeweging zet Bram zich graag in voor de kracht en het welzijn van onze klasse. Hij organiseerde het eerste Weekend van de Kameraadschappij en biedt ondersteuning aan onze werkgroep kickboksen. Als algemeen secretariaatslid zal hij op diverse plekken in onze vereniging te vinden zijn!

Vertrouwenspersoon
Tot slot hebben we een vertrouwenspersoon. Deze persoon valt buiten het secretariaat, maar is wel democratisch gekozen door de Landdag. Als je te maken krijgt met persoonlijke problemen en/of grensoverschrijdend gedrag binnen de Kameraadschappij dan kun je de vertrouwenspersoon benaderen. Deze gaat dan met je in gesprek en zoekt met jou een passende oplossing voor het conflict. Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk en wordt dus niet verder gedeeld als je dat niet wil!

De vertrouwenspersoon op dit moment is Lotte van der Horst (25). Je kunt haar bereiken door te bellen of appen op: 316 348 660 47

Lotte van der Horst