Zuid: Door de Biesbosch

In augustus gaat De Stroom- Zuid op pad in de Biesbosch. Dit waterrijke gebied is een paradijs voor vele planten- en diersoorten, waaronder tientallen vogelsoorten en Europa’s grootste knaagdier, de bever.

De Biesbosch is ontstaan toen het middeleeuwse landbouwgebied de Grote Waard met zeewater overstroomde. In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de zeedijken rond de Grote Waard. Deze overstroming, later de Sint-Elizabethvloed genoemd, vaagde hele dorpen weg en maakte het gebied voor lange tijd onbewoonbaar. Slechts een jaar later braken ook de rivierdijken in het gebied onder invloed van de hoge waterstand. Het water kreeg vrij spel, en de getijden en rivieren vormden in de loop van tientallen jaren het gebied dat we nu kennen als de Biesbosch.

Naast de kracht van het water, zijn ook menselijke ingrepen van invloed geweest op het vormen van de Biesbosch. Het gebied verschafte werk aan generaties jagers, vissers en kooikers (eendenvangers) en was een belangrijke productieplaats voor onder andere riet, wilgenhout en biezen, een manshoge grassoort die onder andere tot matten wordt verweven, en waar de Biesbosch haar naam aan dankt. Deze drie soorten (bies, riet en wilg) waren van grote invloed op de opslibbing en uiteindelijke verlanding van de gorzen of getijdegebieden. Ook werd het gebied langzaam maar zeker weer ingepolderd, beginnend een eeuw na de rampzalige Sint-Elizabethvloed. De watersnoodramp van 1953 zette het gebied echter opnieuw onder water, en is sindsdien teruggegeven aan de natuur.

De Biesbosch is een mooi, maar waterrijk gebied. Houd rekening met muggen en vergeet niet stevige, waterdichte schoenen aan te trekken.

We vertrekken om 12.00 vanaf station Lage Zwaluwe, laat het ons weten of je komt!

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!