OPGESCHORT: La Nova Epoko

LET OP: Gezien de heersende pandemie schorten wij onze activiteiten tot nadere kennisgeving op. De data die hier vermeld staan zijn niet langer van toepassing. Zodra er een nieuwe datum bekend is zal dit zodoende aangepast worden. Excuses voor het ongemak en hopelijk tot binnenkort!

Zondag 27 september organiseert kameraadschap De Vlam een introductiecursus en lezing over het Esperanto in Rotterdam.

De makkelijke kunsttaal Esperanto was het eerste instrument voor arbeiders om zelf het socialistische internationalisme in de praktijk te brengen: ongeschoolde arbeiders maakten de taal snel eigen en hadden plots contact met hun kameraden in Rusland, China en Brazilië. In de jaren dertig sloeg dit dan ook aan: de Federatie van Arbeiders-Esperantisten groeide snel, met afdelingen in ongeveer elk Nederlands gehucht, en zelfs meerdere in de grote steden. De federatie was onderdeel van het bredere cultuursocialistische project, waarin een streven naar een nieuwe tijd en maatschappij centraal stond. Naast coöperatieve arbeiderssport, gezonde geheelonthouding en verheffend proletarisch cultuurwerk was Esperanto één van de projecten voor de Nieuwe Tijd. Een project om het internationalisme in de nieuwe cultuur te verankeren.

Op 27 september zal kameraad Ward jullie meer vertellen over Esperanto, de geschiedenis en de werking van de taal. Hij zal onder andere uitleggen hoe het komt dat Esperanto zo makkelijk is en wat de mogelijkheden ermee zijn. Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!