De Rust in de Moerenburg

Zaterdag 6 mei sluit Kameraadschap de Stroom zich aan bij de wandeling om de rust in de Moerenburg te behouden.

Moerenburg is een natuurgebied aan de zuidoostelijke stadsrand van Tilburg, onderdeel van het Groene Woud. Dit natuurgebied biedt leefruimte aan ruim 600 planten- en dierensoorten, waaronder bijzondere soorten als de Draadrus, ijsvogel en patrijs. De soortenrijkdom is echter de laatste deccenia flink achteruitgegaan, mede door verdroging. De moerasbossen, hooilanden en kwelkraters blijven daardoor bijna het hele jaar droogstaan, en zeldzame soorten zoals de Steenuil en Veldleeuwerik verlaten het gebied.
Volgens bewoners is Landschapspark Moerenburg een oase van groen en rust in een van de meest versteende steden van Nederland. Het waterschap de Dommel, de eigenaar van de oude waterzuivering in Moerenburg, heeft goedkeuring gegeven om een leisurepark met grootschalige horeca te ontwikkelen in het gebied. De rust en de natuur in Moerenburg zullen hierdoor ernstig verstoord worden, terwijl we daar juist zuinig op moeten zijn.

We verzamelen om 12 uur bij de Piusbrug, een handmatige handbrug in de Piushaven. Daar zullen we ons aansluiten bij onder andere SP Tilburg, Partij voor de Dieren en Extinction Rebellion, die symbolisch de rust in het gebied zullen begraven.