Huishoudelijke mededeling

Gezien het voortduren van de pandemie en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn verlengen ook wij onze activiteitenstop in ieder geval tot aan 1 juni.

De geplande evenementen voor deze periode zijn verplaatst naar de laatste dag van dit jaar – dit is niet de nieuwe datum waarop zij plaatsvinden maar slechts een voorlopige herindeling. Wij zullen later de situatie opnieuw evalueren op basis van het advies van het RIVM en andere zorgspecialisten. Zodra er een nieuwe datum bekend is zal dit zodoende worden aangepast. Excuses voor het ongemak, blijf gezond en hopelijk tot binnenkort!

Tip: ‘Een voetbalcompetitie zonder ranglijst’

In de nieuwe categorie ‘Tip van de redactie’ zullen we aandacht schenken aan schrijvers die werken publiceren die in lijn vallen met onze idealen. Vandaag lichten wij het artikel ‘Stel je voor: een voetbalcompetitie zonder ranglijst’ van Michiel de Hoog uit. In het op 19 maart geplaatste artikel gaat Michiel in op een voorstel van directielid van de KNVB Jan Dirk van der Zee, die had aangekondigd dat de voetbalbond wil stoppen met het bijhouden van ranglijsten voor de ‘Onder 12’-jeugdcategorie.

In het artikel stelt de auteur dat ranglijsten mogelijk een negatief effect hebben op de opleiding van de nieuwe generatie voetballers. Wanneer het spel draait om het beklimmen van een ranglijst, stellen trainers de oudste en krachtigste voetballers op. Dit gaat ten koste van het plezier en de ontwikkeling van kinderen die later in het jaar geboren zijn. Voor ons is het doel van sport duidelijk: sporten moet zijn ingericht voor ontwikkeling, volksgezondheid en vermaak.

Onze visie voor sport is niet die van enkele professionele atleten die de wereld doen verbazen met hun acrobatentrucjes; onze visie is er een van honderdduizenden, miljoenen mensen die gezonder en krachtiger worden dankzij training.

– Julius Deutsch

Huishoudelijke mededeling

Gezien de heersende pandemie en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn schorten wij onze activiteiten in ieder geval tot aan 10 april op. De geplande evenementen zijn verplaatst naar de laatste dag van mei – dit is niet de nieuwe datum waarop zij plaatsvinden maar slechts een voorlopige herindeling. Wij zullen later de situatie opnieuw evalueren op basis van het advies van het RIVM en andere zorgspecialisten. Zodra er een nieuwe datum bekend is zal dit zodoende worden aangepast. Excuses voor het ongemak, blijf gezond en hopelijk tot binnenkort!

Keer het Tij

Het grootste deel van ons leven zijn we geobsedeerd door ons werk. We draaien ons kapot in het kapitalistisch radarwerk, waarin succes wordt gemeten aan de hand van hoeveel we bezitten en wat onze plek is in de maatschappelijke hiërarchie, zonder in acht te nemen wie wij naar beneden moeten trappen om zelf omhoog te klimmen. De prijs die we betalen voor dit “succes” is de totale verloedering van ons welzijn (zowel fysiek als mentaal), de ondergang van de gemeenschapszin en de klimaatcatastrofes die elkaar steeds sneller opvolgen. We leven als vreemden naast elkaar: buren nemen amper nog de moeite elkaar te ondersteunen of soms zelfs maar te begroeten en we zijn terughoudend om onze bezittingen te delen met zij die het nodig hebben. Onze groene ruimtes verdwijnen, verpatst aan de hoogste bieder. Onze natuurlandschappen worden steeds vaker verminkt door aders van asfalt of nieuwe kantoorblokken die beter in leegstaande stadspanden gevestigd hadden kunnen worden, ware het niet dat de investeerder geen afstand wil doen van zijn onbewoonde panden in een zucht naar immer grotere winsten. Het Kapitalistische Model: de promotie van hebzucht. Wat voor een wereld bouwen wij voor de toekomstige generaties? Is het niet tijd het tij te keren?

Cultuur voor en door de Massa’s

De huidige kapitalistische samenleving maakt onze muziek, kunst en cultuur tot niets meer dan een product. Hierbij staat centraal dat de eigenaar maximale winst uit zijn productie moet halen, ongeacht de creatieve wensen van makers en zonder veel ruimte voor authenticiteit of politiek. Verder creëert onze maatschappij een verdeling tussen “hoog” en “lage” cultuur, waardoor verschillende bevolkingsgroepen elkaar nooit vinden in de omgang bij culturele producties. Kunst, musea, muziek en andere voorzieningen zijn vaak ronduit ontoegankelijk voor normale mensen en worden alleen bezocht door rijkere groepen.

Wij willen deze groepen weer samenbrengen onder de koepel van socialistische politiek en mensen zo op een toegankelijke manier betrekken bij cultuur in al zijn vormen. Naast mensen collectief samenbrengen bij het waarderen van culturele producties willen we ze ook laten nadenken over hoe cultuur anders moet en hoe wij systeemkritiek hierin kunnen verwerken. Elke arbeider, student, werkloze moet hierbij de middelen krijgen om cultuur te kunnen waarderen en hierin te kunnen participeren.

Samen creëren en waarderen we zo cultuur voor ons uiteindelijke doel; het verwezenlijken van een socialistische maatschappij!

Ons Bestaansrecht

De huidige maatschappij is erg gejaagd. Veel jongeren zitten daardoor in een lastig parket, en krijgen te maken met stress. Deze stress komt voort uit van allerlei dingen. Denk aan de flexibilisering van het werkleven, het toenemende tekort aan huisvesting of aan het gebrek aan een positief toekomstbeeld, door klimaatverandering en decennialange sociale afbraak.

Tegelijkertijd zien we dat jongeren steeds vaker last hebben van psychische klachten, van depressie tot burnout. Deze omstandigheden zijn een gifmengsel voor escapisme. Escapisme is dat mensen een uitvlucht zoeken voor hun problemen, in plaats van een oplossing. Je negatieve gevoelens proberen te verbergen achter kortstondige geluksmomenten met behulp van drank en drugs lost echter niks op. Om die reden willen wij als kameraadschap De Stroom jongeren samenbrengen om aan zichzelf te werken en tegelijkertijd zichzelf te organiseren voor een wereld waarin escapisme niet meer nodig is, namelijk een socialistische wereld!

De Herovering van de Natuur

We vinden het tegenwoordig vanzelfsprekend dat we een wandeling kunnen maken in de bossen of natuurparken kunnen bezoeken. Dit was echter niet altijd het geval: het is een recht dat de arbeidersbeweging heeft moeten veroveren.

Voor het overgrote deel van het bestaan van de mens was de aarde waarop we samen leefden van iedereen. Vanaf de 13e eeuw werd steeds meer ‘gemene gronden’ (gemeenschappelijk bezeten land) echter afgepakt door de adellijke en opkomende kapitalistische klasse. Dit leidde ertoe dat in de 19e eeuw de situatie voor de arbeidersklasse zo benauwend was, dat ze zich opgesloten in de steden voelden en niet de kans hadden om buiten die steden te treden. De bossen, de weilanden, de heide, alles was privaat bezit en daarom verboden toegang voor de werkers.

Daarom verenigden de arbeiders van de steden zich in socialistische natuurverenigingen, en eisten zij de aarde voor het gemeenschappelijk belang. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Mass Trespass die in Engeland plaatsvond, nog zo recent als 1932. Honderden socialistische jongeren trokken erop uit om illegaal de natuur rond hun steden te betreden. Het was een doorslaand succes en staat nog steeds te boek als de meest succesvolle actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in Engeland: deze actie, en vele, vele andere acties, dwongen de heersende klasse’s destijds om de arbeidersklasse weer toegang te geven tot de natuur, en het leidde zelfs tot de oprichting van de eerste natuurparken! Het is een strijd die echter nog niet gestreden is, zoals we op onze vorige wandeling rond Laage Vuursche merkten. Nog steeds zijn grote lappen natuur verboden gebied voor ons omdat een enkel individu er meent alleenrecht op te hebben.

Denk de volgende keer dat je in de natuur bent dus aan alle mensen die je voorgingen en door strijd het recht voor ons allemaal wonnen om onze natuur te verkennen!

Stroomschieten in Woerden

Afgelopen weekend reisde kameraadschap ‘De Stroom’ we 16 man sterk af naar het pittoreske Woerden. In deze Romeinse stad in het Groene Hart van Utrecht ontmoetten we enkele kameraden van de Brediusschutters, die ons gedurende de dag trainden in het handboogschieten🏹 Waar het in de ochtend voor de meesten nog lastig was de pijl op de boog te krijgen, waren we na enkele uren professionele training bekwaam genoeg om van een afstand van 18 meters een groot aantal doelwitten te raken! Het was een super gezellige en geslaagde training. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Stuur de pagina een berichtje of wees er gezellig bij als we zondag 29 maart naar de Pyramide van Austerlitz gaan!