De Socialistenconferentie en de weg vooruit

Op zondag 25 september vond de langverwachte Socialistenconferentie plaats. Eerder riepen we onze leden en kameraden al op deel te nemen aan deze conferentie. Nu, bijna een week later, kijken we terug op een zeer geslaagde start van een nieuwe socialistische partij-in-oprichting onder de naam De Socialisten.

Met een opkomst van ruim 150 deelnemers over de hele dag, dynamische discussies en een daadkrachtige uitkomst was de Socialistenconferentie een van de grootste en meest geslaagde bijeenkomsten van de socialistische beweging van dit jaar. Als secretariaat geloven wij dat op 25 september het fundament is gelegd voor wat zal uitgroeien tot een nieuwe socialistische partij op marxistische basis. Het is een historische dag geworden voor de beweging in Nederland die ook invloed zal hebben op De Kameraadschappij!

In maar liefst acht werkgroepen en twee plenaire sessies werd gesproken over het doel en de vorm van De Socialisten als landelijke organisatie. Door de indeling in werkgroepen en de goede voorbereiding van de discussie in drie interne bulletins vooraf, verliep het debat erg soepel. Hierdoor waren er al veel compromissen bereikt tussen de verschillende stromingen in de vereniging voordat alle kameraden bijeen zouden komen in de laatste plenaire sessie om te stemmen.

Het gevolg hiervan was dat we op een punt maar liefst 45 minuten waren ingelopen op de agenda – uniek in linkse kringen!

Het stemmen verliep soepel en het einddocument waarin we De Socialisten als ‘partij-in-oprichting’ hebben gelanceerd, is unaniem aangenomen. Hieruit blijkt dat er brede steun bestaat voor het project, en er kon na afloop van de conferentie gesproken worden van een overwinningsroes onder de Socialisten.

De nieuwe partij-in-oprichting moet op een tweede Socialistenconferentie over zes tot acht maanden voldoen aan een aantal voorwaarden voordat we overgaan om De Socialisten als volwaardige partij te lanceren. Onder deze voorwaarden valt onder meer het hebben van tien volwaardige afdelingen, een landelijk bestuur van ten minste negen kameraden en het ontwikkelen van een programma en statuten op basis van het aangenomen koersdocument. Dit programma en de statuten zullen uiteraard weer op alle niveau’s binnen De Socialisten uitgebreid op democratische wijze besproken en geamendeerd worden.

Binnen het project van De Socialisten, dat ontstond rondom het initiatief socialisten.org, hebben verschillende socialistische en communistische organisaties het voortouw genomen. Hieronder vallen onder andere ROOD, Socialistische Jongeren – dat de facto als jongerenorganisatie van De Socialisten functioneert – het Communistisch Platform, en SAP-Grenzeloos. Deze zullen allemaal blijven bijdragen aan het verdere verloop van De Socialisten en blijven georganiseerd actief binnen het project, als facties en jongerenorganisatie. Het secretariaat gelooft dat hier mogelijk ook een rol voor De Kameraadschappij is weggelegd.

Zoals terug te lezen is in Wij bouwen onze eigen wereld waren de oprichters van onze vereniging geïnspireerd door het concept van de partijbeweging -het idee dat een socialistische arbeiderspartij versterkt moet worden door een uitgebreid netwerk van verenigingen en clubs die arbeiders organiseren op hun eigen niveau van politiek bewustzijn. Deze positie als toegankelijke socialistische vrijetijdsorganisatie die een socialistisch arbeiderspartij versterkt, is een rol waarvoor De Kameraadschappij bij uitstek is opgezet.

Met het vooruitzicht op de lancering van De Socialisten als volwaardige partij in 2023 zien wij eindelijk een kans ontstaan om onze taak als fundament voor een moderne, socialistische partijbeweging uit te voeren. Dit betekent dat ook De Kameraadschappij een spannende en dynamische tijd tegemoet gaat. Als vereniging moeten wij bespreken of wij ons aan De Socialisten willen affiliëren als (onderdeel van) een partijbeweging, hoe wij dit eventueel vorm zouden willen geven en welke gevolgen dat zou hebben voor hoe onze organisatie er nu uitziet.

Dit zijn onderwerpen die wij op een toekomstige Landdag zullen moeten bespreken. Voor nu is het goed dat al onze kameraden nadenken over dit vraagstuk, er voorstellen voor ontwikkelen en – belangrijker – zich aanmelden bij De Socialisten als lid om mee te bouwen aan dit revolutionaire project.

Binnenkort zullen wij meer informatie delen met onze leden over de volgende Landdag. Tot die tijd hopen wij jullie allemaal tegen te komen in de wandelgangen van onze nieuwe Socialistische beweging! Tot snel, kameraden!
Het secretariaat