Kom naar de Socialistenconferentie!

De afgelopen maanden zagen we de geboorte van een nieuw links samenwerkingsverband. Het heet De Socialisten en organiseert zich rondom het initiatief van socialisten.org. In alle hoeken van het land werden organisaties opgericht die zich aansloten op deze beweging. In korte tijd wist het een verzamelplek te worden voor socialisten, communisten, activisten en iedereen die zich niet meer kon vinden in de bestaande linkse partijen. Lokaal werden er acties op touw gezet, demonstraties georganiseerd en er werd zelfs aan verkiezingen meegedaan. Toch bleef het een decentraal initiatief, zonder landelijke coördinatie. Daar komt nu verandering in.

Op 25 september organiseert De Socialisten haar eerste landelijke conferentie. Op deze conferentie zullen Socialisten besluiten nemen rond een drietal onderwerpen:

  1. De doelstellingen en het politieke project van De Socialisten.
  2. Een landelijke, democratische organisatiestructuur.
  3. De opbouw van De Socialisten: wat gaan Socialisten doen met de lokale groepen, de netwerken en de landelijke organisatie.

Naast het vaststellen van de doelen en organisatievorm wordt er ook een landelijk bestuur gekozen. In aanloop naar deze conferentie heeft er al een uitgebreide discussie plaatsgevonden, waar je hier meer over kan terugvinden. Dit alles zal op 25 september leiden tot een nieuwe socialistische organisatie dat de lokale initiatieven bundelt.

Dit initiatief wordt al door verschillende bestaande organisaties onderschreven. Zo hebben ROOD, Socialistische Jongeren, het Communistisch Platform en SAP-Grenzeloos in verschillende capaciteiten bijgedragen aan deze nieuwe beweging. Als de Kameraadschappij willen wij nu niet achter blijven.

Zoals terug te lezen is in Wij bouwen onze eigen wereld waren de oprichters van onze vereniging geïnspireerd door het concept van de partijbeweging -het idee dat een socialistische arbeiderspartij versterkt moet worden door een uitgebreid netwerk van verenigingen en clubs die arbeiders organiseren op hun eigen niveau van politiek bewustzijn. Als socialistische vrijetijdsorganisatie zien wij daarin een rol voor ons weggelegd.

Zoals we weten is er op dit moment in Nederland geen socialistische arbeiderspartij. Of De Socialisten die op dit moment al kan vormen is eveneens onwaarschijnlijk. Maar wel zien wij in dit initiatief een kans, een hoopvol begin op wat over de jaren kan uitgroeien tot die partijbeweging waarvan wij een onderdeel willen uitmaken.

Daarom roepen wij al onze leden en sympathisanten op:

MELD JE AAN VOOR DE SOCIALISTENCONFERENTIE!

Zet je in bij De Socialisten en bouw mee aan een nieuwe politieke vereniging die het hart van onze partijbeweging kan gaan vormen. Reiskosten worden vergoed door het organisatiecomité, voor verdere vragen kun je contact opnemen met De Socialisten.

Een tweetal retro Socialistenposters

Graag zien wij al onze kameraden op 25 september om 11:00 in de Kargadoor te Utrecht!
Het secretariaat

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!