De beste wensen

Het secretariaat wenst alle leden en vrienden van de Kameraadschappij een gezond en gelukkig 2022. We gaan dit jaar in met een korte terugblik op 2021, en enkele mooie vooruitzichten voor de komende periode.

Iedereen zal op het afgelopen jaar terugkijken met gemengde gevoelens. De pandemie betekende voor onze vereniging dat we maar weinig activiteiten konden organiseren. En dat voor een vereniging die juist draait op haar ledenactiviteiten. Dit was verdrietig, want kort voor de pandemie maakten we juist zo’n energieke start door.

Toch hebben we het beste gemaakt van een slechte situatie. Tussen de lockdowns door hebben we enkele prachtige activiteiten wezen te organiseren. Zo bezochten onze leden in het westen de Hoek van Holland, wandelde men in Brabant de Kampina-wandeling en werd in het oosten van het land de Mookerheide verkend. In het noorden werden de oude borgen verkend rondom Slochteren, en op landelijk niveau werd er gekickbokst, geschaakt en werd er een lezing georganiseerd over het Russisch futurisme.

Ook hielden de leden in december onze tweede Landdag, waarin we reflecteerden op onze statuten en werkwijze. Voor deze reflecties kun je hier terecht. Op het initiatief van het secretariaat werd besloten om de stap te zetten naar de Kamer van Koophandel om ons te registreren als een officiële vereniging, waarmee we een eigen bankrekening kunnen aanvragen. Een belangrijke mijlpaal voor de Kameraadschappij.

Wat 2022 verder voor ons in petto heeft is voor nu nog een mysterie. Vermoedelijk zal het jaar opnieuw in het teken staan van het coronavirus dat de wereld nu al twee jaar in haar greep heeft. Wel weten we dat socialisten niet voor één gat te vangen zijn, en dat wij opnieuw ons gaan inzetten om het beste ervan te maken. Op naar een nieuw jaar waarin wij blijven werken aan de ontwikkeling en gezondheid van onszelf en onze klasse. Op naar een nieuw jaar vol kameraadschappij!