De Eerste Mei

De Eerste Mei is de dag van sociale strijd en van manifestie, voor iedere socialist, sinds 1890 tot het heden, overal. Als cultuursocialistische beweging hecht de Kameraadschappij daar echter nog extra waarde aan.

Cultuursocialisme begon zich honderd jaar geleden te verzetten tegen de corrumperende werking van de kapitalistische moderniteit op het arbeidersleven. In de vervuilde steden waren mensen vervreemd van de natuurlijke schoonheid die het land te bieden had; door obsessie met wedstrijdsport en prestatiedruk vergat men hoe het was om samen te spelen en zich lichamelijk te ontplooien; door geestdodende banen kenden arbeiders de voldoening niet om zelf iets geproduceerd te hebben waar ze trots op konden zijn. Cultuursocialistische organisaties probeerden dit te veranderen, door de natuur in te gaan, door gezamenlijk te wandelen, te dansen en te trainen, en door handwerk en ambachten weer op te pakken.

De Dag van de Arbeid was de dag waarop deze internationale arbeidersbeweging zich liet zien aan de rest van de samenleving. Een optocht van gezonde, sterke en trotse arbeiders — een bevolkingsgroep die juist zo vaak vernederd werd door werk waarop werd neergekeken, een afgedwongen ongezonde levensstijl en verdeeldheid. Op de Eerste Mei gaan de vaandels hoog en verheft men gezamenlijk de stem!

Nu, honderd jaar later, kampen we nog steeds met de problemen die het cultuursocialisme bestrijdt. De vervreemding van onze eigen natuur, van elkaar en soms zelfs van onszelf leidt bij veel jongeren tot neerslachtigheid en depressie. Geestdodende banen ontnemen talloze mensen de voldoening en het doel dat productief werk ons juist kan brengen, en onze sedentaire levensstijl en ongezonde eetgewoontes jagen duizenden elk jaar een vroegtijdige dood in. Voor een cultuursocialistische beweging als de Kameraadschappij is er daarmee nog een wereld te winnen.

Maar winnen, dat gaan wij zeker! Ieder jaar kiezen meer jongeren voor het socialisme, iedere maand sluiten meer mensen zich aan bij de Kameraadschappij, iedere week staan wij sterker in de strijd tegen het kapitalisme en al haar kwalen. Vol trots en zelfvertrouwen vieren wij daarom deze bijzondere dag, omdat wij ons in die traditie plaatsen voor een internationale, gelijkwaardige, gezonde en trotse arbeidersbeweging.

Lang leve de Eerste Mei!

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!