Onze eerste Landdag!

Recent hielden we onze eerste algemene ledenvergadering, de zogeheten Landdag. Hierop werd het fundament van onze vereniging democratisch bekrachtigd en een nieuw secretariaat aangesteld. Lees hieronder het verslag van het nieuwe secretariaat!

9 januari hield de Kameraadschappij haar eerste Landdag. Op Landdagen komen alle leden bijeen om een secretariaat te kiezen en de koers te bepalen voor het komende jaar. Deze eerste Landdag was een grote stap voor ons, van een relatief informele vriendenclub worden we – ondanks corona! – steeds meer een volwaardige vereniging, bruisend van activiteit. Op deze (helaas digitale) Landdag werden onder andere de statuten en ideologische beginselen voor onze vereniging vastgelegd (inmiddels hier op de site terug te vinden). In de maanden die aan de Landdag voorafgingen zijn deze documenten uitgebreid besproken en geamendeerd, waardoor de discussie op de dag zelf soepel verliep. Onze discussies over de vereniging en de te volgen koers stoppen uiteraard niet hier. Die zullen wij gedurende de rest van het jaar zoveel mogelijk voortzetten, via interne en externe kanalen. En hopelijk vooral straks ook weer bij het wandelen, kickboksen of een culturele activiteit!

Maar wanneer we deze activiteiten weer kunnen oppakken is onzeker. Het is onduidelijk wanneer de coronamaatregelen opgeheven kunnen worden en wij weer vol frisse moed aan de slag kunnen. Wel weten we dat zodra de omstandigheden het weer toelaten, de verdere invulling van het jaar geheel aan ons is. Wij schrijven samen ons eigen verhaal en ondersteunen elkaar daarbij zo goed als we kunnen, zodat iedere kameraad de kans krijgt volledig tot bloei te komen en zijn of haar thuis kan vinden in de Kameraadschappij.

Op de Landdag kwam naar voren dat, gezien de grote aanwas van leden die door de pandemie nog niet de kans hebben gekregen een activiteit te organiseren, er behoefte is aan een secretariaat dat haar leden stimuleert en begeleidt in het opzetten van evenementen. Daarom zullen wij, het nieuwe secretariaat, daarop inzetten. Onze kracht ligt bij initiatieven die de leden nemen om onze vereniging verdere invulling te geven en waarmee wij onszelf en elkaar ontwikkelen.

Daarnaast zullen inzetten op het aangaan van banden met de arbeidersbeweging en sociale instituten. Welke vormen dit zal aannemen zal het komende jaar duidelijk worden, en kan verschillen van voetbalwedstrijdjes met de vakbond tot gratis weekendjes weg organiseren met de voedselbanken! Ook gaat het nieuwe secretariaat zich richten op het opbouwen van kameraadschap De Vlam, wat niet de kans heeft gekregen om tot bloei te komen toen de musea en exposities sloten tijdens de pandemie.

Dit nieuwe secretariaat is als laatste onderdeel op de Landdag gekozen. Het secretariaat van de Kameraadschappij is het orgaan dat tussen de Landdagen in de vereniging overziet. We zijn geen leidinggevend orgaan, maar vooral bedoeld om de leden in hun activiteiten te ondersteunen, administratieve zaken te beheren en om met de buitenwereld te communiceren. Ons secretariaat bestaat sinds deze Landdag uit vier leden: een secretaris, een penningmeester en twee algemene secretariaatsleden. We stellen ons voor:

Secretaris – Senna Turksema

Mijn naam is Senna, ik ben 25 jaar oud en ik volg een Masteropleiding Geschiedenis in Groningen. In 2019 was ik een van de oprichtende leden en ik heb me het afgelopen jaar op veel verschillende plekken ingezet om mee te helpen aan de opbouw van deze vereniging. Zo schreef ik mee aan de statuten en beginselen, heb ik de huisstijl opgesteld en enkele commissies opgezet en begeleid. Het komende jaar wil ik mij richten op het kwalitatief versterken van onze vereniging en het aangaan van contacten met de arbeidersbeweging.

Penningmeester – Nuriye van Lamoen

Mijn naam is Nuriye, ik ben 20 jaar en studeer Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Terug in 2019 werd ik door mijn vriend Levi geënthousiasmeerd om mee te komen naar de eerste stroom wandeling. Ik werd erg blij van het initiatief en de kameraadschappij sluit goed aan bij mijn visie hoe een ideale samenleving er uit hoort te zien. Zo kwam het er al snel op neer dat ik samen met Senna het eerste onofficiële secretariaat vormde van de Kameraadschappij. Vanwege mijn drukke schema hield ik me vooral bezig met mijn hoofdtaak als penningmeester en secretariaatslid. Echter, komend jaar hoop ik dat aan te vullen met de zorg voor de ontwikkeling van De Vlam om zo mijn passie voor kunst en cultuur tot zijn recht te laten komen. 

Algemeen lid secretariaat – Michael van Mourik

Prettig kennis te maken! Mijn naam is Michael. Ik heb biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek gestudeerd aan de Hanzehogeschool te Groningen. Het Stroomweekend was mijn eerste echte ervaring met wat nu officieel de Kameraadschappij is geworden. Ik trof daar een groep socialisten die zich d.m.v. lichaamsbeweging, natuur en kameraadschap trachtten los te maken van de kapitalistische realiteit en de bijbehorende vervreemding. Een beweging die kiest voor echte verbinding in een tijd van eenzaamheid, om zich te wortelen in de gemeenschappen, onze maatschappij. Ik geloof dat wij veel voor elkaar en de wereld kunnen betekenen en ik ga graag met jullie aan de slag om dit te verwezenlijken.

Algemeen lid secretariaat – Bram Jumelet

Ik ben Bram, 32 jaar en woonachtig in Oosterhout. Ik ben werkzaam als metaalzager, en draai al even mee met de Kameraadschappij en in de linkse beweging. Ik hoop dat corona dit jaar onder controle komt, en we gewoon weer kunnen vlammen, het succes van onze activiteiten zal toch altijd zitten in fysieke bijeenkomsten. Onze strijd tegen vervreemding en kapitaal voortzetten met leuke activiteiten, dat is wat de kameraadschappij een succes maakte en zal maken! Ik hoop dat ik in mijn bestuursperiode mensen ondersteuning kan bieden in het ontplooien en opzetten van hun eigen activiteiten. Verder hoop ik veel kameraden weer te zien en er een leuke tijd van te maken het komende jaar!

Met dit nieuwe secretariaat treden we vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet, en we hopen iedereen dan ook snel weer te zien. Op een strijdbaar en gelukkig 2021!

Het secretariaat

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!