De vakbond, voor jou en voor mij

In dit artikel gaat Bram Jumelet in op het belang van een grote en gezonde vakbond. Ook behandelt de schrijver enkele veelgehoorde vragen over het vakbondslidmaatschap, en is hij niet bang om ook de zwakke plekken van de bond aan te stippen.

Er zijn maar twee manieren om enigszins te overleven in deze wereld: of je bezit een bedrijf, of je moet je arbeidskracht voor bepaalde periodes verkopen aan iemand die een bedrijf heeft. Maar niet iedereen kan een bedrijf hebben, dus de meeste van ons zijn gedwongen onze arbeidskracht te verkopen.
Toen vakbonden nog niet bestonden betekende dit voor de arbeiders dat we tachtig uur per week moesten werken, zes dagen in de week, daarnaast hadden ze ook geen vakanties. Er was kinderarbeid, vrouwen kregen nog veel slechter betaald en de omstandigheden waren verschrikkelijk. Toen arbeiders zich voor het eerst verenigden in vakbonden ging dat niet zonder slag of stoot. Vaak werd met geweld stakingen gebroken of werden vakbonden opgerold. Door al zo’n 150 jaar aan strijd wisten we als arbeidersklasse af te dwingen dat we een veertigurige werkweek (1961) hebben, een achturige werkdag (1919), werd kinderarbeid afgeschaft (1871) en kunnen we als arbeiders nu eindelijk fatsoenlijk leven.

Naarmate de vakbonden zwakker werden, en minder strijdvaardig (vanaf circa 1982) ging het ook achteruit met de voorzieningen voor de arbeidersklasse. Inkomensongelijkheid rijst de pan uit, sociale voorzieningen zijn uitgekleed, de verzorgingsstaat zoals we die kenden bestaat niet meer en mensen hun bestaanszekerheid word steeds minder zeker. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk arbeiders zich aansluiten bij de vakbond, en het liefst actief worden om hem zo sterk en strijdbaar mogelijk te maken. Het is wellicht geen perfecte organisatie, maar het is de frontlinie in de klassenstrijd!

Afbeelding: Percentage van het nationale inkomen dat naar salarissen gaat.

 

 

 

 

Ik heb toch rechtsbijstand, waarom moet ik lid worden van de vakbond?
Rechtsbijstand regelt alleen de directe geschillen tussen jou en je werkgever. De vakbond komt op voor je gehele werkvloer (maar heeft ook rechtsbijstand mocht je dat nodig hebben), ze sluiten ook CAO’s af met de werkgevers (dwingende contracten tussen vakbonden en werkgevers die extra zekerheden geven aan de arbeiders in die sector) en kunnen je voorzien van een stakingsuitkering mocht dit nodig zijn.

Kost dat niet veel, zo’n lidmaatschap?
Absoluut niet, een groot deel van de kosten van lidmaatschap kun je terugkrijgen via je belastingopgave. En in een heleboel CAO’s is zelfs afgedwongen dat de bazen moeten betalen voor jouw contributie, kijk dit dus goed na!

Dat is toch allemaal maar een corrupt zooitje bij die bond?
Dat in de top veel corrupte lui en zakkenvullers zitten klopt, ook veel bemiddelaars zijn gewoon carrièretijgers die het liefste gezellig babbelen met de werkgevers. Hun inkomen is immers afhankelijk van hun babbelvermogen. Hoe minder leden de vakbond heeft die daar wat van zeggen, hoe minder actieve mensen, hoe erger dit probleem zal zijn. Juist daarom moet je lid worden van de vakbond, want van en voor wie is de vakbond er? Voor ons! Laat de bureaucraten maar zweten, en word lid!

FNV (de Federatieve Nederlandse Vakvereniging) is de grootste vakbond van Nederland, met circa 1 miljoen leden. Kijk op hun site www.fnv.nl hoe jij lid en actief kan worden!

Door: Bram Jumelet

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!