Een nieuw begin

Sinds de Kameraadschappij in de winter van 2019 voor het eerst het daglicht zag is er veel gebeurd. Alhoewel we aan dit avontuur met een kleine groep kameraden begonnen was onze visie nooit een bescheiden visie. Vanaf het eerste moment droomden wij van een beweging die honderden, duizenden mensen zou verenigen in een zoektocht naar fysieke en mentale groei. Een streven naar gezondere lichamen en geesten, naar de verfijning van onze kunstzinnige gaves en het vergroten van onze kennis van de wereld, gepaard met het smeden van nieuwe, warme vriendschappen.

Dat die persoonlijke ontwikkeling niet los op zichzelf staat spreekt voor zich. In elke stap die wij in ons leven nemen worden wij in grote mate gestuurd door de omstandigheden van de kapitalistische maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij die fundamentele ongelijkheid kent en zich in een destructieve, neerwaartse spiraal bevindt die de natuur waar wij afhankelijk van zijn met voetbalvelden tegelijk afbreekt. Een maatschappij die kunst reduceert tot een product en een arbitrair onderscheid in stand houdt tussen hoge cultuur en lage cultuur, waarbij voor een groot deel van de bevolking cultuur in zijn geheel ontoegankelijke wordt gemaakt.

Het vastzitten in dit kapitalistisch systeem gaat gepaard met gigantisch veel stress en vervreemding. Het is dan ook geen wonder dat depressie pandemische groottes aanneemt onder jongeren. Maar juist de combinatie van deze zaken, de destructieve, deprimerende aard van het kapitalisme, geeft de Kameraadschappij haar bestaansrecht. In de Kameraadschappij komen werkende mensen samen om solidair, tégen de tendensen van het kapitalistisch systeem in, zichzelf en elkaar te verheffen tot nieuwe hoogtes. Om kameraden te ontmoeten met wie je de politieke strijd voor een betere wereld, voor een socialistische wereld, durft aan te gaan.

In slechts enkele maanden tijd groeiden we met dit recept van een klein groepje socialisten met een gedeelde visie, naar een breed netwerk van tientallen kameraden die er elke maand op meerdere plekken in Nederland op uit trekken om activiteiten te organiseren. Maar met het groeien van onze aantallen moet ook onze organisatorische structuur groeien. De tijd is aangebroken om serieus na te denken over de vereniging die de Kameraadschappij moet worden. Dit mag en kan niet de beslissing zijn van een kleine groep, dit moet de beslissing zijn van alle kameraden. Daarom hebben wij iedereen die heeft meegedaan aan onze activiteiten benaderd met de vraag zich actief te mengen in de discussie waaruit de Kameraadschappij als vereniging, met statuten en al, geboren zal worden.

Vandaag, de eerste van augustus, markeert het begin van die discussie. Documenten zijn rondgestuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld voor deze discussie en debatstructuren zijn opgebouwd om deze discussie zonder censuur te kunnen laten bloeien. Onderdeel van deze discussie kunnen openbare artikelen zijn waarin kameraden hun visie voor de Kameraadschappij bepleiten. Deze vorm van discussie zal voor iedereen te lezen zijn op deze website, maar het gros van de discussie zal besloten over de mail plaatsvinden. Deze periode zal tenslotte uitmonden in een eerste, officiële en landelijke vergadering in het voorjaar waar we over de voorstellen stemmen, verschillende commissies kiezen en we tot slot de Kameraadschappij als ledenorganisatie lanceren. Om deze procedure te overzien hebben de oorspronkelijke kameraden uit hun midden een driekoppig secretariaat gekozen. Ook deze zal democratisch bekrachtigd moeten worden in het voorjaar door de leden van de Kameraadschappij.

Wil jij ook meepraten over de toekomst van de Kameraadschappij? Meld je dan aan via ons lidmaatschapsformulier en wij nemen spoedig contact met je op! Ook voor mensen die zich afzijdig willen houden van deze discussie blijft er de komende maanden genoeg te doen, dus houd deze website en onze social media in de gaten om niks te missen van al onze gratis toegankelijke activiteiten op het gebied van sport en cultuur! Tot snel.

Kameraadschappelijk,
het secretariaat

,

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!