Ons Bestaansrecht

De huidige maatschappij is erg gejaagd. Veel jongeren zitten daardoor in een lastig parket, en krijgen te maken met stress. Deze stress komt voort uit van allerlei dingen. Denk aan de flexibilisering van het werkleven, het toenemende tekort aan huisvesting of aan het gebrek aan een positief toekomstbeeld, door klimaatverandering en decennialange sociale afbraak.

Tegelijkertijd zien we dat jongeren steeds vaker last hebben van psychische klachten, van depressie tot burnout. Deze omstandigheden zijn een gifmengsel voor escapisme. Escapisme is dat mensen een uitvlucht zoeken voor hun problemen, in plaats van een oplossing. Je negatieve gevoelens proberen te verbergen achter kortstondige geluksmomenten met behulp van drank en drugs lost echter niks op. Om die reden willen wij als kameraadschap De Stroom jongeren samenbrengen om aan zichzelf te werken en tegelijkertijd zichzelf te organiseren voor een wereld waarin escapisme niet meer nodig is, namelijk een socialistische wereld!

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!