Cultuur voor en door de Massa’s

De huidige kapitalistische samenleving maakt onze muziek, kunst en cultuur tot niets meer dan een product. Hierbij staat centraal dat de eigenaar maximale winst uit zijn productie moet halen, ongeacht de creatieve wensen van makers en zonder veel ruimte voor authenticiteit of politiek. Verder creëert onze maatschappij een verdeling tussen “hoog” en “lage” cultuur, waardoor verschillende bevolkingsgroepen elkaar nooit vinden in de omgang bij culturele producties. Kunst, musea, muziek en andere voorzieningen zijn vaak ronduit ontoegankelijk voor normale mensen en worden alleen bezocht door rijkere groepen.

Wij willen deze groepen weer samenbrengen onder de koepel van socialistische politiek en mensen zo op een toegankelijke manier betrekken bij cultuur in al zijn vormen. Naast mensen collectief samenbrengen bij het waarderen van culturele producties willen we ze ook laten nadenken over hoe cultuur anders moet en hoe wij systeemkritiek hierin kunnen verwerken. Elke arbeider, student, werkloze moet hierbij de middelen krijgen om cultuur te kunnen waarderen en hierin te kunnen participeren.

Samen creëren en waarderen we zo cultuur voor ons uiteindelijke doel; het verwezenlijken van een socialistische maatschappij!

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons mailen via contact@kameraadschappij.nl!